Podstawy prawne działania
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Da Vinci w Tychach:

  1. Jest to szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.
  2. Jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez MiejskieCentrum Oświaty w Tychach pod nr 35/2009.
  3. Uprawnienia szkoły publicznej uzyskała decyzją MZO Tychy nr 38/2009.
  4. Dyrektorem jest mgr Roman Drozd.
  5. Organem prowadzącym jest Marczuk Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Kopernika 6F,
  6. NIP 646293 11 67.
  7. Szkoła podlega ustawowemu nadzorowi Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, który jest jednocześnie organem uprawnionym do rozpatrywania ewentualnych skarg i wniosków uczniów i rodziców/opiekunów prawnych.
  8. Szkoła ma obowiązek wystawiania dokumentów na urzędowych drukach takich samych jak "szkoły państwowe" (legitymacje, świadectwa czy zaświadczenia).
  9. Zaświadczenia wystawiane przez naszą szkołę uprawniają do zachowania lub otrzymania wszystkich przywilejów jakie uczeń miałby w "szkole państwowej", np. prawo do renty.

Szkoła
Dyrekcja
Rada pedagogiczna
Historia szkoły
Dokumenty konstytutywne
Kontakt