Dyrektorem

Szkoły Branżowej Kosmetyki i Wizażu I Stopnia Da Vinci (dawniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci)
i Technikum Kosmetyczno-Fryzjerskiego Da Vinci,
jest mgr Roman Drozd :

- absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Prawa i Administracji,

- wieloletni nauczyciel przedmiotów prawniczych,

- instruktor teatralny i kabaretowy - prowadzący kabarety:
"DOCENT", "PERMANENTNA INWIGILACJA", "DZIUBEK,

- zdobywca trzech szczytów Korony Ziemi w butach:
- Kilimandżaro 2006 rok,
- Aconcagua 2012 rok,
- Elbrus 03.08.2017 r.

- zdobywca 18 szczytów Korony Gór Polskich boso:

 1. Babia Góra 2002 r.
 2. Śnieżka 2006 r.
 3. Rysy 2007 r.
 4. Szczeliniec 2008 r.
 5. Radziejowa 2013 r.
 6. Tarnica 2013 r.
 7. Śnieżnik 2013 r.
 8. Lubomir 2014 r.
 9. Wysoka 2014 r.
 10. Orlica 2014 r.
 11. Turbacz 11 listopada 2014 roku wejście dedykowane pamięci matki Leokadii Drozd z domu Marczuk.
 12. Ślęża 2015 r.
 13. Skrzyczne 2015 r.
 14. Biskupia Kopa 2016 r.
 15. Rudawiec 2016 r.
 16. Skopiec 21.06.2017 r.
 17. Wysoka Kopa 21.06.2017 r.
 18. Łysica 27.08.2017

Szkoła
Dyrekcja
Rada pedagogiczna
Historia szkoły
Dokumenty konstytutywne
Kontakt