Do egzaminów w technikum jeszcze cztery lata - musimy poczekać na przebieg obecnej reformy oświatowej aby móc jednoznacznie poinformować was, jak egzaminy będą przebiegały.

Szkoła Branżowa II Stopnia - Technikum
Informacje o szkole
Plan zajęć
Praktyki zawodowe
Egzaminy zawodowe
Wykaz podręczników