Historia szkoły zaczęła się 23 maja 2000 roku.
Założycielem był Roman Drozd
Kalendarium historii szkoły:

Data Nazwa szkoły Typ szkoły Adres szkoły Dyrektor szkoły
Od 23.05.2000
do 31.08.2014
Śląska Szkoła Nauk Użytecznych Szkoła Policealna - do 30.06.2009 Tychy,
ul. Andersa 20 (lub 40),
- w latach 2003-2012
Pszczyna:
ul. Dworcowa 30
ul. Bogdaina do 2006)
ul. 3-go Maja 7
ul. Kopernika 38
2006-2012
- Tychy, Plac Św. Anny 7
2003 - 2012
- Tychy, ul.Arctowskiego 3, 3a, 3b i Arkadowa 2
2005 - 2012

Od 01.10.2012 do 30.04.2017 Tychy, ul Kopernika 6F

Od 01.05.2017 do nadal Tychy, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 27
Roman Drozd
Od 01.09.2002
do 30.06.2006
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła średnia Tychy, ul. Andersa 20 Roman Drozd
Od 01.09.2004
Do 30.06.2007
Technikum Handlowe dla Dorosłych Szkoła średnia Tychy, ul. Andersa 20 Roman Drozd
Od 01.09.2009
do nadal
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci Szkoła ponadgimnazjalna
(od 01.09.2017 szkoła ponadpodstawowa)
Tychy, ul. Arctowskiego 3
2009/2012
Tychy, ul. Kopernika 6F 2012
do 30.04.2017
od 01.05.2017 roku do nadal
Tychy, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 27
Roman Drozd
Od 01.09.2017
do nadal
Technikum Kosmetyczno-Fryzjerskie Da Vinci Szkoła średnia Tychy, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 27 Roman Drozd
Dodatkowe informacje
Zdjęcia
Szkoła
Dyrekcja
Rada pedagogiczna
Historia szkoły
Dokumenty konstytutywne
Kontakt