Branżowa Szkoła I Stopnia
Fryzjerstwa i Kosmetyki
da Vinci
w Tychach
FRYZJERSTWA I KOSMETYKI
43-100 Tychy, ul. Wyszyńskiego 27
tel./fax. 32703 47 86 ; 668806 328


KWESTIONARIUSZ

Klasa fryzjerska ? Klasa kosmetyczno - fryzjerska ?

Nr ...........................

 1. DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko....................................................................................................
Imiona........................................................................................................
Data urodzenia.............................Miejsce urodzenia...................................
Miejsce zamieszkania..................................................................................
PESEL:.......................................................................................................
Telefon domowy...............................komórkowy.........................................
 1. RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)
Ojciec (Opiekun) Matka (Opiekunka)
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
telefon domowy
telefon komórkowy
zawód
Podpis


 1. DANE NA TEMAT PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU:
Nazwa zakładu...............................................................................................
Adres, telefon.................................................................................................
Mistrz szkolący..............................................................................................


............................................ .........................................
Podpis rodziców (opiekunów) Podpis kandydataWyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w kwestionariuszu dla potrzeb szkolnych w czasie trwania nauki mojego dziecka w tutejszej szkole Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)


............................................
Podpis rodziców (opiekunów)Wymagane dokumenty:
 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. 3 zdjęcia podpisane.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
 5. Kwestionariusz.
 6. Ewentualne orzeczenie lub opinia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.........................................................
Podpis osoby przyjmującej

III OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
- W przypadku przyjęcia mojego dziecka (podopiecznego) do szkoły zobowiązuję się do ścisłej współpracy z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie prawa szkolnego dotyczącego mnie i mojego dziecka.
- W szczególności zobowiązuję się do zaopatrywania dziecka w niezbędne podręczniki i pomoce szkolne.
- Deklaruję udział mojego dziecka w lekcjach:
- Religi TAK/NIE
- Wychowanie do życiaw rodzinie TAK/NIE

............................................
Podpis rodziców (opiekunów)

PROSZĘ PODAĆ ŹRÓDŁO, Z KTÓREGO ZACZERPNĄŁ PAN/PANI INFORMACJĘ O SZKOLE:
 1. a) z gazety b) z ulotek c) z radia d) od znajomych e) z InternetuAdnotacje sekretariatu szkoły:

Uczeń ................................................odebrał dokumenty dnia......................
(imię i nazwisko)

z powodu ......................................................................................................................................

Tychy, dnia .......................20 .......r.


.................................................
(podpis osoby odbierającej dokumenty)


TECHNIKUM KOSMETYCZNO-FRYZJERSKIE DA VINCI
43-100 Tychy, ul. Kopernika 6f
tel./fax. 32703 47 86 ; 668806 328


KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
Nr ...........................
 1. DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko....................................................................................................
Imiona........................................................................................................
Data urodzenia.............................Miejsce urodzenia...................................
Miejsce zamieszkania..................................................................................
PESEL:................................ Adres e-mail: ………………………………………..
Telefon domowy...............................komórkowy..........................................
 1. RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)
Ojciec/Opiekun Matka/Opiekunka
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Telefon domowy
Telefon komórkowy
Nazwa i adres zakładu pracy
Podpis
Uwagi sekretariatuWyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w kwestionariuszu dla potrzeb szkolnych w czasie trwania nauki mojego dziecka w tutejszej szkole Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)


….............................................
Podpis rodziców (opiekunów)
III OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH):
 1. W przypadku przyjęcia mojego dziecka (podopiecznego) do szkoły zobowiązuję się do ścisłej współpracy z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie prawa szkolnego dotyczącego mnie i mojego dziecka.
 2. W szczególności zobowiązuję się do zaopatrywania dziecka w niezbędne
podręczniki i pomoce szkolne.
 1. Deklaruję udział mojego dziecka w lekcjach:
- Religii ……………………………..….TAK / NIE
- Wychowanie do życia w rodzinie …TAK / NIE

............................................
Podpis rodziców (opiekunów)

III. POTWIERDZENIE SEKRETARIATU PRZYJĘCIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Lp. Nazwa dokumentu Data złożenia Podpis pracownika Uwagi
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum
2. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. 2 fotografie podpisane
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
5. Ewentualne orzeczenie lub opinia z Poradni Psych. - PedagogicznejPROSZĘ PODAĆ ŹRÓDŁO ZACZERPNIĘCIA INFORMACJĘ O SZKOLE:
 1. a) gazeta, b) ulotki, c)radio, d) znajomi, e) strona www , d) facebook


Adnotacje sekretariatu szkoły:

Uczeń ................................................odebrał dokumenty dnia......................
(imię i nazwisko)

z powodu ......................................................................................................................................

Tychy, dnia .......................20 .......r. …………………………………………..
(podpis osoby wydającej dokumenty)

Dokumenty
docx
docx

Kwestionariusz kandydata do Technikum Kosmetyczno-Fryzjerskiego

doc
doc

Kwestionariusz Kandydata do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fryzjerstwa, Kosmetyki i Wizażu

next
Kandydat
Miejsca w Technikum
Miejsca w ZSZ
Kwestionariusz kandydata
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Kosmetyki, Fryzjerstwa i Wizażu da Vinci w Tychach, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27, 43-100 Tychy. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję