Miejsca w Technikum
ILOŚĆ WOLYCH MIEJSC rekrutację na rok szkolny 2020/21 rozpoczniemy od września 2019 roku

Klasa I A - 0

Kandydat
Miejsca w Technikum
Miejsca w ZSZ
Kwestionariusz kandydata