PLAN LEKCJI
Szkoły Branżowej Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci I Stopnia wTychach

KLASA I A
2017/2018

Nr godzina Poniedziałek Wtorek Środa
1. 8.10 - 8.55 Tech. Fryzjerskie Biologia
2. 9.00 - 9.45 FIZYKA J. polski
3. 09.55 - 10.40 J. angielski Religia Stylizacja i wizaż
4. 10.50 - 11.35 Matematyka Religia STYLIZACJA I WIZAŻ
5. 11.45 - 12.30 Podst. fryzjerstwa Geografia Techniki Fryzjerskie
6. 12.50 - 13.35 CHEMIA Historia WF
7. 13.45 - 14.30 TECH. FRYZJERSTWA EDB WF
8. 14.40 - 15.25 Godz. wych. WF
9. 15.35 - 16.20
10. 16.20 - 17.05

PLAN LEKCJI
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
FRYZJERSTWA I KOSMETYKI
DA VINCI
KLASA II
2016/2017
Nr godzina Poniedziałek Wtorek Środa
1. 8.10 - 8.55 J. ANGIELSKI GR I J. ANIELSKI GR II PODST. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2. 9.00 - 9.45 PODST. FRYZJERSTWA J. ANG WE FRYZJ GR II PODST. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3. 09.55 - 10.40 MATEMATYKA JĘZYK POLSKI PODS. FRYZJERSTWA
4. 10.50 - 11.35 TECH. FRYZJER. JEZYK POLSKI
TECH. FRYZJERSKIE
5. 11.45 - 12.30 WYCH. FIZYCZNE RELIGIA WYCH. FIZYCZNE
6. 12.50 - 13.35 WYCH. FIZYCZNE
RELIGIA STYLIZACJA I WIZAZ
7. 13.45 - 14.30 J. ANG. WE FRYZJER. GR. I
HISTORIA STYLIZACJA I WIZAŻ
8. 14.40 - 15.25 WOS GODZ. WYCHOWAWCZA
9. 15.35 - 16.20
10. 16.20 - 17.05

PLAN LEKCJI
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
FRYZJERSTWA I KOSMETYKI
DA VINCI
KLASA III
2016/2017
Nr godzina Poniedziałek Wtorek
1. 8.10 - 8.55 MATEMATYKA RELIGIA
2. 9.00 - 9.45 JĘZ. ANGIELSKI WE FRYZJERSTWIE RELIGIA
3. 09.55 - 10.40 TECH. FRYZJERSKIE JĘZYK ANGIELSKI
4. 10.50 - 11.35 JĘZYK ANGIELSKI JĘZ. ANGIELSKI WE FRYZJERSTWIE
5. 11.45 - 12.30 MATEMATYKA JĘZYK POLSKI
6. 12.50 - 13.35 TECH. FRYZJERSKIE JĘZYK POLSKI
7. 13.45 - 14.30 WYCHOW. FIZYCZNE
DZIAŁ USŁ. W SALONIE
8. 14.40 - 15.25 WYCHOW. FIZYCZNE STYLIZACJA I WIZAŻ
9. 15.35 - 16.20 WYCHOW. FIZYCZNE STYLIZACJA I WIZAŻ
10. 16.20 - 17.05 GODZ. WYCHOWAWCZA WOS

Dokumenty
pdf
pdf

KLASA I A 2016/2017

pdf
pdf

KLASA II 2016/2017

pdf
pdf

KLASA III 2016/2017

next
Szkoła Branżowa I Stopnia - ZSZ
Informacje o szkole
Plan zajęć
Praktyki zawodowe
Egzaminy zawodowe
Wykaz podręczników