Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/18 zostanie umieszczony do 20 czerwca 2017 roku.
Przypominamy, że klasy pierwsze i drugie otrzymują bezpłatnie podręczniki w szkole tuż po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/18.
Uczeń otrzymuje zestaw podręczników do bezpłatnego używania na okres od września do czerwca danego roku szkolnego. Przed upływem terminu wskazanego przez dyrektora szkoły uczeń ma obowiązek zwrócić otrzymane podręczniki lub zapłacić ich równowartość z dnia zakupu dokonanego przez szkołę.

Szkoła Branżowa I Stopnia - ZSZ
Informacje o szkole
Plan zajęć
Praktyki zawodowe
Egzaminy zawodowe
Wykaz podręczników