Praktyki zawodowe dla technikum/szkoły branżowej II stopniabęda odbywały się wyłącznie w szkole, w naszych pracowniach ale tak, jak to jest w zawodówce - będziecie odbywać praktyki "na żywym organiźmie".
Najpierw na sobie na wzajem, żebyścieod początku nauki poznali obawy i strach, mieli swoje nadzieje i plany, rozbudzoną wyobraźnię, pragnienie metamorfozy - dokładnie tak jak to odczuwa klient zasiadając na fotelu kosmetyczki, wizażystki czy fryzjera. Razem z nim siadają przecież jego nadzieje, wyobrażenia, chęć zmiany i podobania się światu.
Wy musicie doznać tego samego.
A kiedy wstaniecie z fotela rozczarowane, niezadowolone, ze łazami w oczach, z lękiem przed wyjściem na ulicę, tood tego właśnie momentu zaczniecie się przeobrażać w kosmetyczkę, wizażystkę, fryzjerkę dużego formatu.
Tak uczymy umiejętności w zawodówce i dzięki temu osiągamy sukcesy.
Nauczycie się pracować z prawdziwymi klientami.
Obsugując ich przełamiecie w sobie barierę lęku przed kontaktem z obcym człowiekiem.
Nauczycie się rozpoznawać jego potrzeby po to aby nauka i praca dawały wam satysfakcję.

Szkoła Branżowa II Stopnia - Technikum
Informacje o szkole
Plan zajęć
Praktyki zawodowe
Egzaminy zawodowe
Wykaz podręczników