Jaką stworzyłem szkołę? -"po drugiej stronie tęczy". To zdanie najlepiej oddaje moje wyobrażenie o szkole.
Wszak tęcza to idea, wzór piękna, subtelność, gra kolorów, miliony kropel, rozbłyskających tylko wtedy,
kiedy wspólnie lecą ku słońcu.

To Wy jesteście tymi kroplami.
a my
tylko
dajemy wam ziemię i niebo
byście skąd i dokąd ulatać mieli,
dajemy ciepło i chłód,
byście jak gwiezdny pył,czy grad lodowy byli,
pokazujemy wam drogę,
którą wzbić się możecie wysoko,
pokazujemy wam światło,
którym rozbłysnąć możecie,
pokazujemy serca i pamięć,
w których pozostaniecie,
i pokazujemy tęsknotę,
w której być może spłoniecie,

nie każdy wszak będzie diamentem
nie każdy niebiańskim płomieniem
ale każdy dostanie szansę
ulatać tęczowym tchnieniem...

Tak myślę o szkole da Vinci i o taką biję się ze światem
dyr. Roman Drozd
A teraz już do rzeczy:Trzy zawody w trzy lata!
Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci jako jedyna na Śląsku ma zatwierdzony przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach plan nauczania obejmujący trzy zawody: fryzjer, kosmetyczka, wizażystka.
Dlatego w dniu ukończenia szkoły nasi absolwenci otrzymują trzy dokumenty określające ich kwalifikacje:

  1. świadectwo ukończenia Zasadniczej szkoły Zawodowej Da Vinci w zawodzie fryzjer.
  2. Zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu szkolenia z zakresu kosmetyki.
  3. Zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu szkolenia z zakresu wizażu.
Zaświadczenia z punktu 2 i 3 chętnych uprawniają do przystąpienia do egzaminu czeladniczego, chociaż w 95 % nasze absolwentki posługują się wyłącznie "naszymi" dokumentami jako wystarczającymi na rynku pracy.

A co robić po zawodówce?
  1. Podjąć pracę fryzjera, kosmetyczki albo wizażystki.
  2. Rozpocząć własną działalność gospodarczą.
  3. Zostać handlowcem branży fryzjersko-kosmetycznej.
  4. Kontynuować naukę w II klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych a po dwóch latach zdać maturę i pójść na dowolne studia (w tym na studia fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne, prawnicze…. itd.)
  5. Pogłębiać swoje umiejętności poprzez wysoce specjalistyczne kursy fryzjerskie czy kosmetyczne i stawać się mistrzem-artystą w zawodzie.
  6. Zostać nauczycielem, szkoleniowcem, edukatorem, trenerem lub doradcą branżowym.

Szkoła Branżowa I Stopnia - ZSZ
Informacje o szkole
Plan zajęć
Praktyki zawodowe
Egzaminy zawodowe
Wykaz podręczników