Organizacja roku szkolnego 2017/18 w ZSZ Da Vinci w Tychach
04 września 2017 roku - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/18:
- klasa pierwsze godz. 9.00
- klasy II i III godz. 11.00
20 września 2017 roku, godzina 17.00 - spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych,
30 - 31 października 2017 roku - dni wolne od nauki - tzw. dyrektorskie,
01 listopada 2017 roku - dzień wolny od nauki - Dzień Wszystkich Świętych,
13 grudnia 2017 roku, godzina 17.00 - spotkanie z Rodzicami,
Do 20 grudnia 2017 wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi.
23 - 31 grudnia 2017 roku Zimowa Przerwa Świąteczna,
2 - 3 stycznia 2018 roku dni wolne od nauki - tzw. dyrektorskie,
24 stycznia 2018 roku - zakończenie I semestru,
24 stycznia 2018 roku konferencja klasyfikacji śródrocznej - godz. 17.00,
25 stycznia 2018 roku - semestralne spotkanie z Rodzicami (wywiadówka) godz. 17.00,
29 stycznia - 11 lutego 2018 roku - ferie zimowe,
29 marca - 03 kwietnia 2018 roku - wiosenna przerwa świąteczna,
01 maja 2018 roku - dzień ustawowo wolny od nauki - Święto Pracy,
02 maja 2018 roku - święto Flagi - dzień wolny od nauki - tzw. dyrektorski,
03 maja 2018 roku dzień ustawowo wolny od nauki - Święto Konstytucji 3 Maja,
16 maja 2018 roku, godzina 17.00 Spotkanie z Rodzicami (wywiadówka),
31 maja 2018 roku - dzień ustawowo wolny - Boże Ciało,
13 czerwca 2018 roku - zakończenie klasyfikacji końcowo rocznej,
22 czerwca 2018 roku uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18:
- dla klasy trzeciej godz. 9.00
- dla klas pierwszej i drugiej godz. 11.00
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ustali Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co zostanie podane do wiadomości uczniów niezwłocznie.

Rodzic
Wywiadówki
Harmonogram dzwonków
Dyżury dyrektora
Godziny otwarcia sekretariatu