Praktyki
w Branżowej Szkole I Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci w Tychach

Każdy uczeń, każdej szkoły branżowej musi odbywać praktykę zawodową
a więc również i nasi uczniowie :)
Tylko, że wyłącznie nasi uczniowie mają do wyboru jedną z dwóch metod:

  1. Praktyka w Branżówej Szkole I Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci z udziałem "klientów z ulicy" (śrenio ok. 120 osób miesięcznie).
  2. Praktyka w wybranym przez siebie salonie fryzjerskim.
Ad. 1. Praktyka w szkole jest dla uczniów bezpłatna (nie otrzymują wynagrodzenia). W pierwszej i drugiej klasie jest dwa dni w tygodniu: czwartki i piątki na dwóch zmianach: od 8.00 do 13.00 i od 13.00 do 17.00, natomiast w trzeciej klasie dodatkowo praktyka odbywa się jeszcze we środę od godz. 8.00 do 13.00.
Dniami wolnymi są wszystkie soboty i niedziele, święta państwowe, oraz w okresie bożonarodzeniowym od 22 grudnia do 06 stycznia, całe ferie zimowe, całe ferie wiosenne, "długi weekend majowy" , długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała oraz całe wakacje.
Po zakończeniu szkoły uczniowie zdają Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie (bezpłatny) w naszej szkole przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną z Jaworzna a uzyskane świadectwo jest równoważne z dyplomem czeladniczym.

Ad. 2. Praktyka jest płatna dla uczniów (otrzymują wynagrodzenie). Odbywa się w pierwszej i drugiej klasie we czwartki i piątki, a w trzeciej klasie dodatkowo we środy.
Po zakończeniu szkoły uczniowie zdają egzamin czeladniczy w Cechu Rzemiosł.

Uczniowie,
praktykę z zakresu kosmetyki i wizażu
odbywają w szkole podczas zajęć w szkolnych pracowniach kosmetyki i wizażu.


Czy można zmieniać miejsce praktyk zawodowych?

Można zmieniać ale należy to dokładnie przemyśleć, ponieważ najczęściej odbywa to się z jakąś stratą dla ucznia.
Jednak przy wyborze naszej szkoły jako miejsca praktyk obowiązują następujące zasady:
  1. Uczeń I klasy dokonuje wyboru miejsca praktyk do 20 sierpnia danego roku szkolnego.
  2. Wybrawszy naszą szkołę, jako miejsce praktyk, może z tego wyboru zrezygnować w dowolnym momencie, bez jakichkolwiek konsekwencji - jednakże po uprzednim udokumentowaniu zawarcia umowy o praktyczną naukę zawodu z innym pracodawcą.
  3. Uczeń, który wybierze innego niż szkoła pracodawcę aż do zakończenia nauki nie zostanie przyjęty na praktykę w szkole - takiego stanowiska od szkoły oczekują salony fryzjerskie; natomiast uczeń może zmieniać miejsce praktyki pomiędzy różnymi salonami.

Szkoła Branżowa I Stopnia - ZSZ
Informacje o szkole
Plan zajęć
Praktyki zawodowe
Egzaminy zawodowe
Wykaz podręczników
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Kosmetyki, Fryzjerstwa i Wizażu da Vinci w Tychach, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27, 43-100 Tychy. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję