Jaką stworzyłem szkołę? -"po drugiej stronie tęczy". To zdanie najlepiej oddaje moje wyobrażenie o szkole.
Wszak tęcza to idea, wzór piękna, subtelność, gra kolorów, miliony kropel, rozbłyskających tylko wtedy,
kiedy wspólnie lecą ku słońcu.

To Wy jesteście tymi kroplami.
a my
tylko
dajemy wam ziemię i niebo
byście skąd i dokąd ulatać mieli,
dajemy ciepło i chłód,
byście jak gwiezdny pył,czy grad lodowy byli,
pokazujemy wam drogę,
którą wzbić się możecie wysoko,
pokazujemy wam światło,
którym rozbłysnąć możecie,
pokazujemy serca i pamięć,
w których pozostaniecie,
i pokazujemy tęsknotę,
w której być może spłoniecie,

nie każdy wszak będzie diamentem
nie każdy niebiańskim płomieniem
ale każdy dostanie szansę
ulatać tęczowym tchnieniem...

Tak myślę o szkole da Vinci i o taką biję się ze światem
dyr. Roman Drozd
A teraz już do rzeczy:Trzy zawody w trzy lata!
Branżowa Szkoła I Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci w Tychach jako jedyna na Śląsku ma zatwierdzony przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach plan nauczania obejmujący trzy zawody: fryzjer, kosmetyczka, wizażystka.
Dlatego w dniu ukończenia szkoły nasi absolwenci otrzymują trzy dokumenty określające ich kwalifikacje:

  1. świadectwo ukończenia BranżowejSzkoły I Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci w zawodzie fryzjer.
  2. Zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu szkolenia z zakresu kosmetyki.
  3. Zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu szkolenia z zakresu wizażu.
Zaświadczenia z punktu 2 i 3 chętnych uprawniają do przystąpienia do egzaminu czeladniczego, chociaż w 95 % nasze absolwentki posługują się wyłącznie "naszymi" dokumentami jako wystarczającymi na rynku pracy.
Co to znaczy "klasa z rozszerzeniem maturalnym"?
Do klasy IA zostaną zakwalifikowani kandydaci planujący po ukończeniu trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia - odpowiednik technikum: gdzie nauka trwa dwa lata i kończy się maturą.
Oczywiście absolwenci klasy "B" również będą mogli kontynuować naukę w "technikum" ale pod warunkiem uzyskania odpowiedniej średniej ocen z j.polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz z przedmiotów zawodowych i praktyk.

A co robić po branżówce/zawodówce?
  1. Podjąć pracę fryzjera, kosmetyczki albo wizażystki.
  2. Rozpocząć własną działalność gospodarczą.
  3. Zostać handlowcem branży fryzjersko-kosmetycznej.
  4. Kontynuować naukę w Branżówej Szkole II Stopnia Fryzjerstwa i Kosmetyki Da Vinci w Tychach klasie i po dwóch latach zdać maturę, uzyskać tytuł technika i pójść na dowolne studia (w tym na studia fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne, prawnicze…. itd.)
  5. Pogłębiać swoje umiejętności poprzez wysoce specjalistyczne kursy fryzjerskie czy kosmetyczne i stawać się mistrzem-artystą w zawodzie.
  6. Zostać nauczycielem, szkoleniowcem, edukatorem, trenerem lub doradcą branżowym.

Szkoła Branżowa I Stopnia - ZSZ
Informacje o szkole
Plan zajęć
Praktyki zawodowe
Egzaminy zawodowe
Wykaz podręczników
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Kosmetyki, Fryzjerstwa i Wizażu da Vinci w Tychach, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27, 43-100 Tychy. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję